Petra içinde ulaşım için kullanılan eşek ve atların bakım ve tedavisinin yapıldığı bir klinikte var. Ayrıca rehber kitabımız Lonely Planet e göre kötü muamele edilen hayvanları buraya rapor edebiliyorsunuz.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed