Petra - Girişteki ziyaretçi alanı. Petra'da bir günlük bilet 21, 2 günlük 26, 3 ve sonrasi için ise 31 Ürdün Dinari. Ürdün dinari ve euro birbirine yakin (1 Ürdün dinari = 1.1 Euro civarında).Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed