İsfahan(Esfahan), İran'ın üçüncü büyük şehridir ve tarihi ve kültürel yapısı nedeni ile en güzel şehirlerinden biridir. İsfahan Safavi döneminde Safavilere başkentlik yapmış ve o dönemde çok gelişmiş. O dönemde yapılan eserlerin çoğu günümüze kadar korunarak kalmış. Isfahan köprüleri, bulvarları, parkları, sarayları, cami ve minareler ile İslami mimarinin en güzel örneklerini yansıtmasından dolayı meşhurdur.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - Ali Kapu Sarayı duvarında bir resim.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı duvarında resimler.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - İmam Cami (Mescid-i İmam)
İsfahan - İmam Camii girişinde bilet alan Iranlı kadın.
İsfahan - İmam Camii girişi.
İsfahan - İmam Camii girişinde ufak bir kubbe.
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii kubbesi.
İmam Meydanı (Nakş-ı Cihan Meydanı) içinde faytonla gezinti yapmak mümkün.
Sadaka Kutusu
İsfahan - Çölde bir vaha.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed