İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii'inde kubbenin altında tam ortada siyah kare zeminde durup ayağınızı hızlıca yere vurarak veya alkışlayarak sonradan çıkacak yankıları dinleyin. Caminin mükemmel bir akustiği var.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed