İsfahan(Esfahan), İran'ın üçüncü büyük şehridir ve tarihi ve kültürel yapısı nedeni ile en güzel şehirlerinden biridir. İsfahan Safavi döneminde Safavilere başkentlik yapmış ve o dönemde çok gelişmiş. O dönemde yapılan eserlerin çoğu günümüze kadar korunarak kalmış. Isfahan köprüleri, bulvarları, parkları, sarayları, cami ve minareler ile İslami mimarinin en güzel örneklerini yansıtmasından dolayı meşhurdur.
İsfahan - Siosepol Köprüsü.
İsfahan - Siosepol Köprüsü ve altındaki çayhaneler.
İsfahan - Zayende nehri, Siosepol Köprüsü ve altındaki çayhaneler.
İsfahan - Siosepol Köprüsü.
İsfahan - Zayende Nehri.
İsfahan - 33 gözden oluşan Siosepol Köprüsü.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii'nin girişi.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii kubbesi
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii, değişen renkler.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii ve akustik.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii girişi.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı (Ali Kapısı)
İsfahan - Ali Kapu Sarayı girişindeki merdivenler.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı girişindeki merdivenler.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı'nın merdivenleri.
İsfahan - İmam Meydanı
İsfahan - İmam Meydanı
İsfahan - İmam Meydanı
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed