Sürülmüş tarlalar Trenimiz Kırıkkale'den sonra Kayseri'ye doğru İç Anadolu'nun tarlaları arasından kıvrılarak ilerliyor.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed