Uyutmaz ki adamı Akşam konuşmalardan sonra kompartımanlara yeni pike takımlar dağıtıldı. Paketten çıkardıktan sonra ortalık biraz iplik tozuna boğuldu. Gece yarısı Eskişehirde olduk. 04:00 sıralarında Ankara'dan binecekleri almak için yaklaşık bir saat bir saat gardaydık. Daha sonra anons sistemi "Nuri Nuri" seslenmeleri ile kontrol edildi. Bu kadar durma, kalkma ve arada ısınan-soğuyan iklim şartlarında uyumayı başaran Fırat'ı sabah da güneş rahat bırakmadı.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed