Biletlerimizin gösteriği 5.nolu vagon Dört kişilik ekip tamamlandı, erken gelenlerle beraber vagonlara geçiyoruz. Niye bekledilerse bu kadar? İşte 5 numaralı kuşetli vagon.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed