Sevilla Endülüs (Andalucia) bölgesinin başkenti ve en büyük şehridir. Guadalquivir Nehrinin doğu yakasında kalan Sevilla aynı zamanda İspanya'nın da nüfüs açısından dördüncü büyük kentidir. Avrupa'nın dördüncü en büyük eski şehri olan Sevilla eski şehirin içinde üç tane UNESCO Dünya Kültür Mirası yer almaktadir: Sevilla Katedrali (Catedral de Santa María de la Sede), Alkazar Sarayı (Reales Alcázares de Sevilla) ve Batı Hint Adaları Genel Arşivi (Archivo General de Indias).
Altar de Plata, Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali.
Carlos V in kaftanı, Sevilla Katedrali.
Sacristia Mayor, Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali'nde bir kapı.
Sevilla Katedrali'nde bir kapı.
Sevilla Katedrali'nde bir kapı.
Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali.
Portada de la Asuncion, Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali.
Santa Justa y Santa Rufina, 1817, Francisco de Goya, Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali.
Sevilla Katedrali'nde bir vitray.
Sevilla Katedrali'nin içine içbükey bir ayna konularak tavana doğru çapraz bir şekilde yerleştirilmiş.
Giralda denen eski minare yen çan kulesine çıkış eğimi tatlı ve nispeten geniş sayılabilecek bu yoldan yapılıyor.
Giralda'nın tepesindeki çanlar.
Giralda'nın tepesindeki çanlar.
Giralda'nın tepesinden Sevilla manzaraları.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed