Cordoba 2016 Avrupa Kültür Başkenti olmak için aday şehirlerden biri. Şehrin bazı kesimlerinde bu adaylığa dair işaretlere rastlanabiliyor.
Owner: Barış Efe


Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed