Rum tarafından bakanların görmesi için asılan bir afiş: "Utanç duvarından bakanlar: Bu barış köprüsüdür". Bu kapı Rum tarafının isteği üzerine açılmamış.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed