Cinci Han, 1645. Tarihi bilgileri kapı girişine asılmış. Eşraftan Karabaşzade Hüseyin Efendi (Cinci Hoca) tarafından yaptırılmış. Mimarının dönemin başmimarlarından Koca Mimar Kasım Ağa olduğu sanılmakta.
Owner: Barış Efe


Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed