Coast Redwood ağaçlarının dipleri çok az güneş alıyor. Onun için bu ağaçların sık olduğu ormanların diplerindeki bitki örtüsüde özel.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed