Monterey'de çok miktarda deniz aslanı görülebilir. Duba üstüne çıkmış bir deniz aslanlarına rastlamak mümkün.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed