Golden Gate Parkı San Francisco içinde 4.1 km2 alana yayılmış bir park alanıdır. İçerisinde golf sahası, piknik alanları, yürüyüş patikaları, müze gibi alanlar vardır. Ayrıca parkin içerisindeki gölün içindeki adada Strawberry Tepesi denen bir tepe vardır ve burdan downtown ve Golden Gate Köprüsü manzarası seyredilebilir. Dünyanın çeşitli yerlerinden flora örnekleri barındırır. Parkın içinde mangal yapmak için özel izine gerek vardır.
Golden Gate Park'ın kaplumbağa sakinleri...
Golden Gate Park'taki yapay göl.
Golden Gate Park içindeki atlı polisler.
Strawberry Tepesi'nden downtown manzarası.
Strawberry Tepesi'nden Gate Köprüsü manzarası.
Strawberry Tepesi (Strawberry Hill)
Golden Gate Park'ta yürüyüş.
Golden Gate Park - Japon Çardak
Park'taki gölde deniz bisikleti sürenler.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed