Vikinglerin gemilerinden ve bıraktıkları diğer eserlerden örneklerin sergilendiği müze. Fotoğrafta en iyi korunmuş Oseberg Gemisi görülüyor.
Owner: Barış Efe


Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed