Alesund'ın 1904'te büyük bir yangınla hemen hemen tamamı yandıktan sonra iyi bir planlamyla Art Nouveau (Yeni Sanat) tarzında yeniden inşa edilmiş.Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed