İsfahan(Esfahan), İran'ın üçüncü büyük şehridir ve tarihi ve kültürel yapısı nedeni ile en güzel şehirlerinden biridir. İsfahan Safavi döneminde Safavilere başkentlik yapmış ve o dönemde çok gelişmiş. O dönemde yapılan eserlerin çoğu günümüze kadar korunarak kalmış. Isfahan köprüleri, bulvarları, parkları, sarayları, cami ve minareler ile İslami mimarinin en güzel örneklerini yansıtmasından dolayı meşhurdur.
İsfahan - Ali Kapu Sarayı
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Meydanı
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii kubbesi.
İsfahan - Şeyh Lütfullah Camii.
İsfahan - İmam Meydanı
İsfahan - İmam Camii Minaresi.
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
İsfahan - İmam Camii
Isfahan - Akşam yemeği.
İsfahan - Hacı (Khaju) Köprüsü
İsfahan - Gece Siosepol Köprüsü.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı girişi.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı girişinde bir pencere.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı içinde bir fresk.
İsfahan - Çehel Sütun Sarayı içinde çinilerin üzerne yapılmış bir resim.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed