1946 yılında ilçe olan Azdavay, sanayisi olmadığı için göç veren yerleşimlerinden biridir kastamonu'nun. Orman işleri dışında gelişen bir sanayisi yoktur. Az oranda kömür çıkarılmıştır geçmişte. Günümüzde Valla kanyonu, Ilıca şelalesi ve Zümrüt köyü ile d Azdavay´ın tarihi hakkında arkeolojik kazılara göre M.Ö.8´nci yüzyılda Paflogonyalılara kadar uzanmaktadır. Çeşitli tarihlerde Gasgaslar, Etiler, Dorlar, Kimerler, Lidyalilar, İranlilar, Kapadokyalılar, Helenler, Pantuslar, Galadyalılar, Bitonyalılar, Romalılar, Bizanslılar egemen olmuştur. Candaroğulları zamanında Kastamonu sancağına bağlı 36 kadılıktan biri olarak idare edilmiş, 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet´in Kastamonu´yu Osmanlı topraklarına katmasıyla Azdavay´da Osmanlı ülkesine dahil edilmiştir. * Kaynak: Wikipedi
Azdavay girişindeki kavşakta yol tabelaları.
İlçe içi.
İlçeden Pınarbaşına giden yol.
Azdavay girişindeki kavşakta yol tabelaları.
Azdavay'a yakın köylerden biri.
Not yet rated

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed